Instalacje elektryczne

Mężczyzna na budowieWykonuję instalacje elektryczne w domach i mieszkaniach oraz innych obiektach budowlanych. W tym zakresie specjalizuję się w montażu rozdzielnic elektrycznych. Urządzenia te stanowią ważną część każdej instalacji. Zadaniem znajdujących się w rozdzielnicach modułów jest ochrona instalacji elektrycznej przed negatywnymi skutkami zwarć, przepięć i przeciążeń. Ponadto zabezpieczają one inne urządzenia, które są podłączone do gniazdek.

Podczas prac montażowych używam wyłącznie podzespołów wysokiej jakości, które zostały stworzone przez znanych i cenionych producentów. Do najważniejszych elementów rozdzielnicy zaliczamy ochronnik przepięć, rozłącznik izolacyjny, a także wyłącznik różnicowoprądowy i nadprądowy. Dzięki stosowaniu dobrych jakościowo części mogę Państwu zagwarantować, że rozdzielnice będą prawidłowo pełniły swoje funkcje przez wiele lat.

Jakie są sutki nieprawidłowego montażu rozdzielnic elektrycznych?

Nieprawidłowe wykonanie rozdzielnic elektrycznych wiąże się z ryzykiem poważnych skutków. Przede wszystkim urządzenie to nie będzie funkcjonowało poprawnie. Oprócz tego istnieje duże ryzyko uszkodzenia urządzeń elektrycznych podłączonych do gniazdka. Inne skutki, jakie może powodować nieprawidłowy montaż rozdzielnic to porażenie prądem elektrycznym, pożar instalacji, uszkodzenie elementów rozdzielnicy.

Jeżeli chcą Państwo uniknąć tego typu problemów, prace instalacyjne należy powierzyć fachowcowi. Zapraszam do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy. Przedstawię Państwu także inne usługi w ramach instalacji elektrycznych.