WLZ – wewnętrzna linia zasilająca

Wewnętrzna linia zasilającaWLZ to wewnętrzna linia zasilająca. To linia elektryczna, która znajduje się między przyłączem a główną rozdzielnicą w danym obiekcie. Jej podstawowym zadaniem jest przesył energii elektrycznej. WLZ stanowią połączenie odbiorczej instalacji ze złączem w sposób bezpośredni albo za pomocą rozdzielnicy głównej. Poza tym wewnętrzna linia zasilająca w obiektach mieszkalnych może być obwodem instalacji elektrycznej od elektroenergetycznego złącza do rozdzielnicy elektrycznej lub od tablicy licznikowej do tablic rozdzielczych piętrowych. WLZ może też pełnić funkcję kablowej linii nn od szafki pomiarowej do rozdzielnicy mieszkaniowej.

Linia kablowa (WLZ) może mieć rozmaite parametry. Zależą one od takich czynników jak wielkość mocy przesyłowej, odległość linii od rozdzielnicy, sposób jej prowadzenia czy też wartość zabezpieczenia przedlicznikowego. Zadaniem inwestora budowlanego jest doprowadzenie kabla zasilającego wewnętrznej linii zasilającej do obszaru znajdującego się między rozdzielnicą wewnątrz budynku a skrzynką elektryczną. Tym zadaniem zajmuje się moja firma.

Dlaczego montaż WLZ warto zlecić elektrykowi?

Montaż WLZ warto zlecić fachowcowi z branży elektrycznej, ponieważ wszystkie czynności wykona on prawidłowo i bezpiecznie. Co więcej, dobrze znam zasady montażu WLZ. Przewody zaliczane do wewnętrznych linii zasilających powinny być prowadzone w miejscach o łatwym dostępie. Najczęściej są to piwnice i klatki schodowe. Mam też doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych linii zasilających jako trójfazowe linie o układzie TN-C-S oraz TN-S. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wszystkie moje prace są wysokiej jakości.