Remonty i modernizacje instalacji elektrycznych

Mieszkanie w stanie surowymOferta mojej firmy obejmuje remonty i modernizacje instalacji elektrycznych. Prace w tym zakresie przeprowadzam w sytuacji, gdy istniejąca instalacja jest niefunkcjonalna, dochodzi do jej awarii i stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia domowników. Remont instalacji elektrycznej zwykle wykonuje się w starych budynkach, gdzie instalacja nie była zmieniana przez kilkadziesiąt lat. Stare instalacje wymagają wymiany, ponieważ stwarzają zagrożenie dla użytkowników. Może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożarów i innych niebezpiecznych sytuacji. O tym, że instalacja w Państwa domu nadaje się do wymiany, świadczy np. to, że tablica rozdzielcza ma bezpieczniki topikowe, a przewody są wykonane z aluminium.

Modernizację instalacji elektrycznej wykonuję, gdy Klient chce zwiększyć jej funkcjonalność. W takich sytuacjach podejmuję się m.in. zwiększenia liczby punktów elektrycznych (gniazdek i kontaktów), a także zwiększenia jej sprawności. Ponadto prace modernizacyjne wykonuję, gdy dany budynek zmienia swoją funkcję, a także w przypadku dużego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną.

Diagnostyka instalacji elektrycznych

Podejmuję się również prac związanych z diagnostyką instalacji elektrycznych. W tym celu przeprowadzam oględziny instalacji, a po ich zakończeniu wykonuję pomiary elektryczne. Wizualna ocena instalacji elektrycznej pozwala sprawdzić jej stan. Dzięki tej czynności można wykryć rozmaite nieprawidłowości, które mogłyby stwarzać zagrożenie. Sprawdzam m.in. przewody, rozdzielnie, gniazdka, kontakty i inne elementy instalacji.